Adres

Zespół Obsługi Oświaty i Sportu 
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

tel. (89)625-52-64
tel. kom. 0-500-278-838
e-mail:
gnn@op.pl

NIP: 984-00-67-318

Nasze konto bankowe:
PKO BP o/ Nidzica

31 1020 3613 0000 6402 0004 8017